Diskussionskvällar

När:

5 sep

24 okt

21 nov

19 dec

 

Var:

Stadsbiblioteket i Linköping

Rum: Växthuset

Kostnad:

Kostnadsfritt deltagande. Donera gärna 50 kr för att göra diskussionskvällarna möjliga.

Diskussionskvällar

 

Välkommen att vara med att diskutera runt livets väsentligheter.

Vi är några eldsjälar som älskar att diskutera det som känns viktigt i livet. Var och en av oss har valt ut varsitt ämne som berör oss just nu. Vi vill gärna höra fler åsikter och tankar i just den frågeställning som är för kvällen och hoppas du är intresserad av att komma och dela med dig av dina tankar och idéer i de olika ämnena.

 

Vi som håller i diskussionskvällarna är några av de som är med som hjälpledare under HEBs kurser. Vi utbildar oss inom Helhet, Energi och Balans i livet och har därför ett stort intresse av att diskutera och höra hur just du tänker i de frågeställningar vi tar upp. Vi har alla fått stor hjälp av Helhet, Energi & Balans på vår utbildningsväg men även i livet i stort och vill både dela med oss av det vi lärt oss och samtidigt höra vad alla ni andra tänker och känner om livet. Så Välkommen att medverka i ett litet sammanhang för en stor sak, nämligen Helhet, Energi och Balans för mänskligheten. Ärliga, sanna, trygga, seriösa men även glada diskussioner löser många stora frågor i livet.

 

Välkommen att möta oss på stadsbiblioteket i Linköping!

Hälsar Kalle, Per, Katia och Gustav.

Diskussionskvällar hösten 2017

 

Den inre tävlingens påverkan och dess avspegling på ditt yttre liv

Tisdag 5 sept - kl 17.30-19.30

 

•Hur påverkar kampen vad vi bestämmer oss för att äta?

•Hur kan avspeglingen påverka hur du behandlar dig själv och andra i din omgivning?

•Kan en inre obalans göra det lättare att tolka händelser likt oförrätter?

Diskussionsvärd för kvällen är Kalle

 

 

Att leva för sin egen skull

Tisdagen 26 sep - kl 17.30-ca 19.30

 

•Hur lever man ett hållbart liv för sig själv och vad innebär det?

•Hur hittar man sin egen lycka?

•Hur finner man och hur bibehåller man sin inre stabilitet?

Diskussionsvärd för kvällen är Per

 

 

Att trivas med livet

Tisdagen 24 okt - kl 17.30-ca 19.30

 

•Vad uppskattar du mest i ditt liv? Är det till exempel jobbet, fritiden eller vännerna?

•Vill du ha någonting mer i ditt liv eller vill du förändra något som redan finns där?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Katia

 

 

 

Interaktion och hur vi uppfattar olika

Tisdagen 21 nov - kl 17.30-ca 19.30

 

•Varför passar vissa människor bra ihop medans det för andra är helt tvärtom?

•Vad påverkar oss att uppfatta personer och information på ett visst sätt?

•Hur kan du påverka ditt synsätt och din känsla för livet?

Diskussionsvärd för kvällen är Gustav

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Frida Melander