Kommunikation och interaktion

Kurs: Kommunikation och interaktion

 

Hur fungerar egentligen dessa två viktiga företeelser i möten med andra?

Helgen kommer bland annat att innehålla:

Vi tittar på hur känslor och energier egentligen förflyttas under ett samtal och i andra sammanhang.

Hur påverkar det som sägs och varför blir svaren som de blir?

Hur når man fram med det man egentligen vill säga?

”Knuten tunga” eller tunghäfta, hur fungerar egentligen det?

Vad innebär egentligen vita och svarta lögner och vad gör de med kommunikationen?

Ledd meditation som stödjer ditt eget sanna uttryck.

För dig som är ny inom HEB-metoden:

Du får möjlighet att förstå hur vår kommunikation i grunden fungerar och även utveckla din förmåga att bli förstådd och lyssnad på. Du kommer att få verktyg som hjälper dig att bli klarare i din egen kommunikation, och som hjälper dig att inte bli påverkad och meddragen i andras sätt att uttrycka och hävda sig på.

För dig som går denna kurs som påbyggnad av HEB-metoden:

Du kommer att hitta djupare ned i din egen sanning och förståelse för energier och därmed öka din förmåga att vara stabil när du kommunicerar och interagerar med andra, enskilda eller inför grupper.

 

 

När:

Lördag 2 september

kl. 13.00-18.30

Söndag 3 september

kl. 09.00-15.30

 

Var:

I Linköping på Helhet, Energi & Balans

Kostnad:

3 000 kr (varav 1 000 kr är anm avg)

Kursledare:

Laila Tyfting

Övrigt:

Bekväm avslappnad klädsel som sitter löst, ta med något lätt vegetariskt att äta.

 

Anmälan & information:

Kontakta oss

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Frida Melander