Start

Hemsidan är under uppdatering och en ny hemsida är på gång.


Grundaren till HEB metoden och författaren till böckerna Energierna avslöjar och Tankvärt har bytt namn.
Du kan läsa mer om det här.På gång:


Livskraft: Ditt sanna jag vaknar till liv

23-24 april, via telefon


Livskraft: Mat som ger näring - naturlig mat

21-22 maj


Lin - ett fantastiskt naturmaterial. Beredning av Lin

5 juni, Linghem


Helhet, Energi & Balans - För en helare mänsklighetHelhet, Energi & Balans utvecklar din fulla potential och ger dig tillgång till den sanna livskraften. Den sanna livskraften skapar helare människor vilka automatiskt skapar en helare värld.


Helhet står för att allt hänger samman. Vårt psyke, vår fysiska kropp och våra känslor påverkas av våra gamla nedtryckta känslor, av vår omgivning och av det vi äter – allt påverkar varandra. Världen, vi människor, djuren och naturen – allt påverkar varandras energier, välbefinnande och balans.


Med Energi menas alla de energier som allt och alla består av, de blandas och förväxlas, vilket påverkar helheten och balansen hos allt och alla.


Balans är den balans som infinner sig när vi människor börjar ta hand om vårt inre och hittar tillbaka till det som är sant och naturligt, vilket ger läkning och kraft till våra energier och påverkar helheten positivt.

Att arbeta och agera utifrån HEB-metoden gör att man når ursprunget, det ursprung som alltid består av Helhet, Energi och Balans.


Vårt välmående begränsas av nya och gamla rädslor, av obearbetad sorg, ilska och gamla oförätter. Energierna i alla dessa känslor påverkar oss, våra kroppar och våra liv negativt, men genom HEB-metoden får du verktyg för att kunna släppa det som stoppar ditt flöde, för att i grunden kunna läka ditt inre.


Vi hälsar dig varmt välkommen att ta del av ett naturligt sätt att leva, där du lär dig att förstå och hantera energierna hos dig själv och i din omgivning. Genom sessionerna och kurserna så hittar du vägen till den sanna kraften och ditt livsflöde, till ett mer levande och stabilt liv.