Företag

För företag


Helhet, Energi & Balans utvecklar ansvarstagande och motiverade individer som kan känna sig stolta över det arbete de utför.

 

Coaching

Idun coachar ledare att hitta sin stabila kapacitet, ledarförmåga och fulla potential för att bli bra och effektiva ledare som automatiskt får en positiv påverkan på dem runtomkring. Vi ser att bland det viktigaste på ett företag är att alla som arbetar inom företaget behöver ha möjlighet att få fram sin fulla kapacitet för att bli rätt person på rätt plats, annars hålls företaget tillbaka lika mycket som personen. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk, och vår tanke är att det alltid går att ordna dessa länkar så de blir starkare och därmed är med och gör företaget starkare.

 

Motivation, inspiration och livskraft

Yttre och inre stress hos ledare och övrig personal är vanligt på de flesta företag, men denna stress blir en rundgång som många gånger håller tillbaka motivation, inspiration och drivkraft. Det är heller inte så lätt för ledningen på ett företag att vara närvarande och livsbejakande när arbetsuppgifternas höga staplar med ”att göra” skymmer livsglädjens låga. Det företag du jobbar i, eller som du delvis eller helt har ansvar för kanske har fastnat i någon av dessa fällor som också brukar leda till att kommunikation och samarbete mellan ledning, avdelningar och personal inte fungerar helt till belåtenhet. Dessa låsningar, som tyvärr ofta leder till att företag tappar sitt flöde och sina framgångar, går lätt att åtgärda. Idun på Helhet, Energi & Balans ser vart låsningarna finns och går in och hjälper de berörda att hitta tillbaka till flödet, inspirationen och livskraften.

 

Arbetsmiljö

För ett företag är det väldigt viktigt att stämningen och flödet mellan människor flyter på, på ett sådant sätt att alla parter är nöjda. En besk och hetsig stämning mot varandra eller mot sig själv stör det fokus som borde ligga på arbetsuppgifterna, och energin och kraften läggs inte i företaget. I vissa fall blir det så illa att någon mår så pass dåligt av stämningen på jobbet att personen ifråga inte klarar av att arbeta alls utan blir sjukskriven på grund av arbetsmiljön.

 

I sådana här eller liknande fall går Idun in i företaget med öppna ögon. Hon ser snabbt och enkelt vart problemen är någonstans och ger förslag på hur dessa går att lösa på enklaste sätt. Åtgärderna kan vara att Idun enbart har kontakt med den eller de som ansvarar för den eller de avdelningar det handlar om, och i samarbete hittar positiva lösningar för företaget. Om det är en fördel för företaget går Idun in och coachar de avdelningar eller grupper som behöver nya verktyg, tankar och idéer.

 

Enskilda konsultationer

Ibland kan det vara en kompetent och duktig person som har en viktig roll i företaget, men som har råkat ut för någonting privat, eller helt enkelt har blivit utbränd, vilket påverkar dennes kapacitet och viktiga roll i företaget. För att få en sådan person tillbaka till full kapacitet igen är det bra att ge enskilda konsultationer, där vi tittar på vad som har hänt, och personen i fråga får stöd, verktyg och överblick av hela sin situation så att han eller hon smidigt kan hitta tillbaka till sin kraft.

 

Vi skapar skräddarsydda föredrag, workshops, avslappningsövningar, rörelseövningar och ledda meditationer utifrån just ert företags och er personals behov för utveckling.

 

Några viktiga punkter:

Inre och yttre stress.

Arbetsmoral.

Att vara vän med sig själv ger energi till arbetsuppgiften.

Rätt person på rätt plats, vi hittar kapaciteten hos alla.

En livsbejakande motivation ger bästa resultat.

Matens vikt för att göra ett bra jobb.

Hur arbetar man professionellt utan att blanda in privata känslor?

 

Välkommen att höra av dig så tittar vi på vad som skulle gynna ditt företag bäst.