Kurser & aktiviteter

Kurser 2021:


24-25 april, via telefon

Helgkurs: Var vän med dig själv


22-23 maj, Linköping

Helgkurs: Ett värdefullt liv


18-24 juli

Sommarkurs: Ett långt och lyckligt liv


28-29 augusti, Omberg

Helgkurs: Sann harmoni


7-11 oktober

5-dagars kurs: Ett liv i frihet


13-14 november

Helgkurs: Kraft och kreativitet


24 december - 1 januari

MidvinterkursNaturalum medlemskvällar

(Anordnas av föreningen Naturalum)


Vi läser och diskuterar utifrån boken Energierna Avslöjar. Via telefon.


7 april, kl 20-21.30

5 maj, kl 20-21.30

2 juni, kl 20-21.30


Tanken bakom HEBs kurser


Alla människor har ett unikt sätt att vara, tänka och fungera på. Därför är det viktigt att varje deltagare får utveckla just sin kapacitet och specifika förmåga under kurserna.

 

Grundprincipen under de kurser Idun håller är att fokus ligger på varje enskild kursdeltagares behov för att utvecklas mot sin egen stabilitet, kraft och förmåga i livet. Att komma fram till sann jordning och sann förståelse av sig själv, sina egna och andra energier.

 

Även om grundinnehållet på varje kurs många gånger påminner om varandra, så är kurserna ändå alltid olika eftersom det är kursdeltagarna, det de behöver just nu och sammansättningen av kursdeltagarna som styr exakt hur Idun lägger upp kursen. På det här viset får varje individ som går dessa kurser utveckla och bli vän med sitt sanna kreativa flöde och sin kraft, och får hitta till det naturliga tillstånd och den förmåga som hjälper oss att hantera och se sanningen bakom information och energier som vi möter i vårat liv.

 

Allting består av energier, vilket våra känslor också gör, dessa är inte lika kompakta som våra fysiska kroppar eller det fysiska bordet, stolen, tidningen etcetera. När tillräckligt mycket/många känslor är nedtryckta i våra kroppar så är det dessa  som tolkar den information som kommer till oss i livet, utifrån vad dessa gamla nedtryckta känslor och ouppfyllda, ofta missuppfattande, behov ger oss för referensramar och tankar om livet.


När man lever och verkar utifrån sann kärleken, så ger man sig själv möjlighet att släppa taget om de känslor som kommer upp och fram, man ger sig själv möjlighet att titta på vad som är gamla och nya ramar som håller en instängd i att "så här ska man göra, och så här ska det gå till". Alla har egentligen ett eget sätt att fungera, agera och hantera energier och livet på, som blir stoppade om man jobbar för att göra som någon annan.

 

Alla har ett unikt sätt att ta emot och tolka all den information som strömmar emot oss hela tiden, både energimässigt och rent fysiskt genom ögon, öron, hud och känslor. Därför är det viktigt att få möjlighet att tolka allt som strömmar emot oss utan att gamla nedtryckta känslor, ouppfyllda behov och förutfattade meningar kommer emellan, stör och förvränger sanningen i de intryck och den information som kommer till oss.

 

Under dessa kurser får du lära dig att se meningen med det som sker, få förståelse och möjliget att dra nytta av allt som sker för att släppa taget om blockeringar, rollspel och gamla nedtryckta känslor. Du får också lära dig att se de sanna nedtryckta behoven och både hjälp att fylla dem och lära dig att själv förstå dem och själv fylla upp dem.

 

På kurserna får kursdeltagarna möjlighet att träna sitt eget specifika sätt att uppfatta information och energier, de får träna på hur de själva kan se, känna, förstå, hantera och arbeta både med att hjälpa sig själva att bli fria, men även träna sin ursprungliga livskraft genom att få arbeta med varandra. Vilket i sin tur gör att alla både får träna och på det sättet utvecklas, men ockå själva får hjälp utifrån där var och en står just nu.


Idun är hela tiden med, vägleder, ser och förklarar vad som händer och varför, ger stöd och hjälper alla kursdeltagare attta sig ur gamla låsningar och istället landa i ett lugnt, sant och kärleksfullt flöde.

 

Väl mött i livets underbara energiflöde