Diskussionskvällar

Diskussionskvällar


Välkommen att vara med att diskutera runt livets väsentligheter.

Vi är några eldsjälar som älskar att diskutera det som känns viktigt i livet. Var och en av oss har valt ut varsitt ämne som berör oss just nu. Vi vill gärna höra fler åsikter och tankar i just den frågeställning som är för kvällen och hoppas du är intresserad av att komma och dela med dig av dina tankar och idéer i de olika ämnena.


Vi som håller i diskussionskvällarna är några av de som är med som hjälpledare under HEBs kurser. Vi utbildar oss inom Helhet, Energi och Balans i livet och har därför ett stort intresse av att diskutera och höra hur just du tänker i de frågeställningar vi tar upp.  Vi har alla fått stor hjälp av Helhet, Energi & Balans på vår utbildningsväg men även i livet i stort och vill både dela med oss av det vi lärt oss och samtidigt höra vad alla ni andra tänker och känner om livet.  Så Välkommen att medverka i ett litet sammanhang för en stor sak, nämligen Helhet, Energi och Balans för mänskligheten. Ärliga, sanna, trygga, seriösa men även glada diskussioner löser många stora frågor i livet.


Välkommen att möta oss på stadsbiblioteket i Linköping!

Hälsar Kalle, Per, Katia, Agnetha och Gustav.

När:

28 augusti

18 september

23 oktober

13 november

11 december


kl 17.30 - ca 19.30


Var:

Stadsbiblioteket i Linköping

Rum: Växthuset

 

Kostnad:

Kostnadsfritt deltagande. Donera gärna 50 kr för att göra diskussionskvällarna möjliga.Vad är trygghet för något?

Tisdagen 13 november -  kl 17.30-ca 19.30


 • Vilka miljöer trivs du i?
 • Tänker du på att ge dig själv trygghet?
 • Är du medveten om vad som gör dig otrygg?


 

Diskussionsvärd för kvällen är GustavVad händer om vi går vår egen väg?

Tisdagen 11 december -  kl 17.30-ca 19.30


 • Har vi ett ansvar för andras välbefinnande?
 • Är det positivt att “gå sin egen väg”?
 • Måste vi bry oss om andras tyckande och tänkande?


Diskussionsvärd för kvällen är Katia

Diskussionskvällar hösten 2018


Hur hittar man sin naturlighet

Tisdag 28 augusti - kl 17.30-19.30


 • Vad innebär att vara naturlig?
 • Varför gör vi som alla andra?
 • Vad är naturlig mat att äta?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Agnetha 

Hur lever man sitt eget liv och inte någon annans?

Tisdagen 18 september -  kl 17.30-ca 19.30


 • Hur hittar man sitt eget flöde och sin livskraft?
 • Hur kommer man loss från inlärda mönster och gamla instinkter?
 • Vad är egentligen sann lycka i livet?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Per
Tillåtelse att leda din egen utveckling

Tisdagen 23 oktober -  kl 17.30-ca 19.30


 • Hur kan du få hjälp och stöd av andra för att leda din egen utveckling?
 • Hur tänker du vägen till utveckling?
 • Vilka vägar leder dig till acceptans och utveckling?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Kalle

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia