Diskussionskvällar

När:

28 augusti

18 september

23 oktober

13 november

11 december

 

kl 17.30 - ca 19.30

 

Var:

Stadsbiblioteket i Linköping

Rum: Växthuset

Kostnad:

Kostnadsfritt deltagande. Donera gärna 50 kr för att göra diskussionskvällarna möjliga.

Diskussionskvällar

 

Välkommen att vara med att diskutera runt livets väsentligheter.

Vi är några eldsjälar som älskar att diskutera det som känns viktigt i livet. Var och en av oss har valt ut varsitt ämne som berör oss just nu. Vi vill gärna höra fler åsikter och tankar i just den frågeställning som är för kvällen och hoppas du är intresserad av att komma och dela med dig av dina tankar och idéer i de olika ämnena.

 

Vi som håller i diskussionskvällarna är några av de som är med som hjälpledare under HEBs kurser. Vi utbildar oss inom Helhet, Energi och Balans i livet och har därför ett stort intresse av att diskutera och höra hur just du tänker i de frågeställningar vi tar upp. Vi har alla fått stor hjälp av Helhet, Energi & Balans på vår utbildningsväg men även i livet i stort och vill både dela med oss av det vi lärt oss och samtidigt höra vad alla ni andra tänker och känner om livet. Så Välkommen att medverka i ett litet sammanhang för en stor sak, nämligen Helhet, Energi och Balans för mänskligheten. Ärliga, sanna, trygga, seriösa men även glada diskussioner löser många stora frågor i livet.

 

Välkommen att möta oss på stadsbiblioteket i Linköping!

Hälsar Kalle, Per, Katia, Agnetha och Gustav.

 

 

Vad är trygghet för något?

Tisdagen 13 november - kl 17.30-ca 19.30

 

 • Vilka miljöer trivs du i?
 • Tänker du på att ge dig själv trygghet?
 • Är du medveten om vad som gör dig otrygg?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Gustav

 

 

Vad händer om vi går vår egen väg?

Tisdagen 11 december - kl 17.30-ca 19.30

 

 • Har vi ett ansvar för andras välbefinnande?
 • Är det positivt att “gå sin egen väg”?
 • Måste vi bry oss om andras tyckande och tänkande?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Katia

 

 

 

 

Diskussionskvällar hösten 2018

 

Hur hittar man sin naturlighet

Tisdag 28 augusti - kl 17.30-19.30

 

 • Vad innebär att vara naturlig?
 • Varför gör vi som alla andra?
 • Vad är naturlig mat att äta?

Diskussionsvärd för kvällen är Agnetha

 

 

Hur lever man sitt eget liv och inte någon annans?

Tisdagen 18 september - kl 17.30-ca 19.30

 

 • Hur hittar man sitt eget flöde och sin livskraft?
 • Hur kommer man loss från inlärda mönster och gamla instinkter?
 • Vad är egentligen sann lycka i livet?

Diskussionsvärd för kvällen är Per

 

 

 

Tillåtelse att leda din egen utveckling

Tisdagen 23 oktober - kl 17.30-ca 19.30

 

 • Hur kan du få hjälp och stöd av andra för att leda din egen utveckling?
 • Hur tänker du vägen till utveckling?
 • Vilka vägar leder dig till acceptans och utveckling?

Diskussionsvärd för kvällen är Kalle