Diskussionskvällar

När:

30 januari

27 februari

27 mars

24 april

29 maj

kl 17.30 - ca 19.30

 

Var:

Stadsbiblioteket i Linköping

Rum: Växthuset

Kostnad:

Kostnadsfritt deltagande. Donera gärna 50 kr för att göra diskussionskvällarna möjliga.

Diskussionskvällar

 

Välkommen att vara med att diskutera runt livets väsentligheter.

Vi är några eldsjälar som älskar att diskutera det som känns viktigt i livet. Var och en av oss har valt ut varsitt ämne som berör oss just nu. Vi vill gärna höra fler åsikter och tankar i just den frågeställning som är för kvällen och hoppas du är intresserad av att komma och dela med dig av dina tankar och idéer i de olika ämnena.

 

Vi som håller i diskussionskvällarna är några av de som är med som hjälpledare under HEBs kurser. Vi utbildar oss inom Helhet, Energi och Balans i livet och har därför ett stort intresse av att diskutera och höra hur just du tänker i de frågeställningar vi tar upp. Vi har alla fått stor hjälp av Helhet, Energi & Balans på vår utbildningsväg men även i livet i stort och vill både dela med oss av det vi lärt oss och samtidigt höra vad alla ni andra tänker och känner om livet. Så Välkommen att medverka i ett litet sammanhang för en stor sak, nämligen Helhet, Energi och Balans för mänskligheten. Ärliga, sanna, trygga, seriösa men även glada diskussioner löser många stora frågor i livet.

 

Välkommen att möta oss på stadsbiblioteket i Linköping!

Hälsar Kalle, Per, Katia, Agnetha och Gustav.

 

 

Friheten att känna sig trygg, lyckad och lycklig

Tisdagen 24 april - kl 17.30-ca 19.30

 

•Vad ersätter jargonger och roller?

•Vad ger ett lugn till vårt inre?

•Vad kan hålla masker eller fasader uppe?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Kalle

 

 

 

Kommunikation

Tisdagen 29 maj - kl 17.30-ca 19.30

 

•Vad är en god kommunikation?

•Säger du och gör saker för att duga och för att känna dig älskad?

•Låter du dig bli övertalad/påverkad till något du egentligen inte vill?

Diskussionsvärd för kvällen är Agnetha

Diskussionskvällar våren 2018

 

Att vara landad i sig själv och sitt inre

Tisdag 30 januari - kl 17.30-19.30

 

•Vad innebär det att vara utanför sig själv?

•Hur påverkas vi av omvärlden när vi är i ett utanförskap?

•Hur fungerar det att vara i sig själv och hur hittar man sin egen sanning?

Diskussionsvärd för kvällen är Per

 

 

Självförtroende, Självkänsla och Ansvar

Tisdagen 27 februari - kl 17.30-ca 19.30

 

•Vad är egentligen självförtroende, och vad är det bra till?

•Hur kan vi få en naturlig känsla för ansvar?

•Varför är dessa begrepp så socialt laddade?

Diskussionsvärd för kvällen är Gustav

 

 

Vad är sanning?

Tisdagen 27 mars - kl 17.30-ca 19.30

 

•Varför är våra sanningar olika?

•Finns det en sanning eller finns det flera?

•Det som känns sant för dig kanske inte känns sant för de omkring dig. Vad beror det på?

 

Diskussionsvärd för kvällen är Katia

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Frida Melander