Fortsättningskurs för hjälpledare

Vill du anlita oss för hålla denna eller någon annan kurs?


Välkommen att Kontakta oss

Fortsättningskurs: Inre lugn och samarbete


Fortsättningskurs för hjälpledare.


Denna kurs kommer bland annat att innehålla:

  • Hur man kan vara i samvaro med andra utan att tappa sig själv och sina egna behov.
  • Hur påverkar ilska, frustration, glädje och lycka integriteten?
  • Vad är inre trygghet och stabilitet och hur hittar man den?
  • Hur man skapar en läkande och skyddande sfär runt sig själv.
  • Att ”hålla i sig själv”, hur gör man det och vilken effekt har det?


Välkommen till din fortsatta utveckling som ledare.E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia