Fysisk Personlig Utveckling

Fysisk Personlig Utveckling


För att hitta det som stoppar din fysiska kraft och livfullhet.


För att du ska få en sund kroppsmedvetenhet som vare sig hindrar dig eller gör slut på din kropp, utan istället stöttar din kropp i läkning och uppbyggande.


Vi jobbar bland annat för att hitta de inre stabiliserande små och stora musklerna.


Vi varvar fysisk rörelse med att läka och ta hand om de rädslor och överlevnadsinstinkter som säger att det är farligt att vara i sin kraft och fulla potential. Detta kan visa sig i till exempel kroppshållning och värk men det visar sig även när det tar stopp eller emot vid viss fysisk aktivitet.


Vi använder olika rörelser och muskelaktiviteter för att både mjuka upp och hitta en sann och sund stabilitet och känsla i kropp och sinne. För vissa kan det även vara svårt att se rätten till att försvara sig, därför kommer vi ibland även att använda en form av boxning mot mitsar för att hitta och kunna få loss låsningar, blockeringar och programmeringar om att det är farligt att ta sin plats och försvara sig. Här handlar det inte om träning så man svettas utan om att hitta det som blockerar oss från att kunna träna på ett sunt och läkande sätt.Vill du anlita oss för hålla denna eller någon annan kurs?


Välkommen att Kontakta oss

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia