Hitta din egen naturlighet, Potential och drivkraft

Kurs: Hitta din egen naturlighet, Potential och drivkraft!


Föreningen Naturalum anordnar 21-25 september kurs i Kungsbacka i samarbete med Roten. Kursledare är Laila Tyfting från Helhet, Energi & Balans, som är en välrenommerad kursledare och coach inom personlig utveckling och människors välmående.

 

På kursen får du lära dig om hur du hittar tillbaka till kärlek och närvaro i dig själv och i livet. Du får verktyg om hur du kan jobba med dig själv och hitta tillbaka till din egen sanning där ett engagemang för oss själva, vårt eget och jordens välmående finns.


Laila har arbetat med människor i 15 år och fokus i hennes arbete ligger i att få individen att utgå ifrån sig själv, att först och främst fylla sina egna mentala och fysiska behov och från den stabiliteten utveckla sin potential och drivkraft på det sätt som passar just den personen. Detta ger en i grunden förbättrad uppfattningsförmåga och livsenergi, som aldrig sinar.


Föreningen Naturalum är en nystartad ideell förening vars syfte är att erbjuda människor kurser och aktiviteter inom personlig, mental, fysisk och holistisk utveckling.


Välkommen att delta och få redskap för ett långt och lyckligt liv
Vill du anlita oss för hålla denna eller någon annan kurs?


Välkommen att Kontakta oss

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia