Kurser & aktiviteter

Laila har sessioner i Göteborg:

 

10-11 februari

10-11 mars

14-15 april

12-13 maj

9-10 juni

 

Läs mer

Osteopat Philip är i Linköping:

 

23 februari

23 mars

20 april

18 maj

15 juni

 

Läs mer

 

Kommande aktiviteter våren 2018:

 

Diskussionskvällar:

30 januari

27 februari

27 mars

24 april

29 maj

 

Färg och form:

25 januari (1/4)

8 februari (2/4)

22 februari (3/4)

8 mars (4/4)

 

Meditationskvällar:

22 mars (1/4)

12 april (2/4)

26 april (3/4)

10 maj (4/4)

 

Fysisk personlig utveckling:

Block 1:

7 februari (1/5)

14 februari (2/5)

21 februari (3/5)

7 mars (4/5)

14 mars (5/5)

Block 2:

11 april (1/5)

18 april (2/5)

2 maj (3/5)

9 maj (4/5)

16 maj (5/5)

 

Bokcirkel med Energierna avslöjar i fokus

Stadsbiblioteket. Datum: 27/1, 24/2, 17/3, 14/4, 5/5, 19/5, 16/6 kl 10-12.

Anmälan och info: Katia, 0702-944 296

(Anordnas ej av Helhet, Energi och Balans)

Kommande kurser våren 2018:

 

Om inget annat anges hålles kursen i Linköping.

 

27-28 januari

Kommunikation och interaktion

 

3-4 februari - Kungsbacka

Inre lugn och Samarbete

 

17-18 februari

Nybörjarkurs: Förstå dig själv och hitta din energi

 

24-25 februari

Självförtroende, Självinsikt och Framgång

 

17-18 mars

Skaparhelg: Stickning

 

29 mars-4 april

Veckokurs: Hitta Helheten, Balansen och Lugnet i ditt liv

 

28-29 april - Kungsbacka

Integritet och Samvaro

 

5-6 maj

Nybörjarkurs: Självförtroende, Självinsikt och Framgång

 

19-20 maj

Bli en naturlig ledare

 

2-3 juni - Heda, Omberg

Skaparhelg: Spinna

 

16-17 juni

Utveckla din uppfattningsförmåga

 

Någon gång v. 26-28

Sommarkurs: Läkning och Livslust

Tanken bakom HEBs kurser

 

Alla människor har ett unikt sätt att vara, tänka och fungera på. Därför är det viktigt att varje deltagare får utveckla just sin kapacitet och specifika förmåga under kurserna.

Grundprincipen under de kurser Laila håller är att fokus ligger på varje enskild kursdeltagares behov för att utvecklas mot sin egen stabilitet, kraft och förmåga i livet. Att komma fram till sann jordning och sann förståelse av sig själv, sina egna och andra energier.

Även om grundinnehållet på varje kurs många gånger påminner om varandra, så är kurserna ändå alltid olika eftersom det är kursdeltagarna, det de behöver just nu och sammansättningen av kursdeltagarna som styr exakt hur Laila lägger upp kursen. På det här viset får varje individ som går dessa kurser utveckla och bli vän med sitt sanna kreativa flöde och sin kraft, och får hitta till det naturliga tillstånd och den förmåga som hjälper oss att hantera och se sanningen bakom information och energier som vi möter i vårat liv.

Allting består av energier, vilket våra känslor också gör, dessa är inte lika kompakta som våra fysiska kroppar eller det fysiska bordet, stolen, tidningen etcetera. När tillräckligt mycket/många känslor är nedtryckta i våra kroppar så är det dessa som tolkar den information som kommer till oss i livet, utifrån vad dessa gamla nedtryckta känslor och ouppfyllda, ofta missuppfattande, behov ger oss för referensramar och tankar om livet.

 

När man lever och verkar utifrån sann kärleken, så ger man sig själv möjlighet att släppa taget om de känslor som kommer upp och fram, man ger sig själv möjlighet att titta på vad som är gamla och nya ramar som håller en instängd i att "så här ska man göra, och så här ska det gå till". Alla har egentligen ett eget sätt att fungera, agera och hantera energier och livet på, som blir stoppade om man jobbar för att göra som någon annan.

Alla har ett unikt sätt att ta emot och tolka all den information som strömmar emot oss hela tiden, både energimässigt och rent fysiskt genom ögon, öron, hud och känslor. Därför är det viktigt att få möjlighet att tolka allt som strömmar emot oss utan att gamla nedtryckta känslor, ouppfyllda behov och förutfattade meningar kommer emellan, stör och förvränger sanningen i de intryck och den information som kommer till oss.

Under dessa kurser får du lära dig att se meningen med det som sker, få förståelse och möjliget att dra nytta av allt som sker för att släppa taget om blockeringar, rollspel och gamla nedtryckta känslor. Du får också lära dig att se de sanna nedtryckta behoven och både hjälp att fylla dem och lära dig att själv förstå dem och själv fylla upp dem.

På kurserna får kursdeltagarna möjlighet att träna sitt eget specifika sätt att uppfatta information och energier, de får träna på hur de själva kan se, känna, förstå, hantera och arbeta både med att hjälpa sig själva att bli fria, men även träna sin ursprungliga livskraft genom att få arbeta med varandra. Vilket i sin tur gör att alla både får träna och på det sättet utvecklas, men ockå själva får hjälp utifrån där var och en står just nu.

 

Laila är hela tiden med, vägleder, ser och förklarar vad som händer och varför, ger stöd och hjälper alla kursdeltagare attta sig ur gamla låsningar och istället landa i ett lugnt, sant och kärleksfullt flöde.

Väl mött i livets underbara energiflöde

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Frida Melander