Kommunikation och interaktion

Kurs: Kommunikation och interaktion


Hur fungerar egentligen dessa två viktiga företeelser i möten med andra?

 

Två dagar som bland annat kommer att innehålla:

•Vi tittar på hur känslor och energier egentligen förflyttas under ett samtal och i andra sammanhang.

•Hur påverkar det som sägs och varför blir svaren som de blir?

•Hur når man fram med det man egentligen vill säga?

•”Knuten tunga” eller tunghäfta, hur fungerar egentligen det?

•Vad innebär egentligen vita och svarta lögner och vad gör de med kommunikationen?

•Ledd meditation som stödjer ditt eget sanna uttryck.


En helg där du som är ny inom HEB får möjlighet att förstå hur vår

kommunikation i grunden fungerar och även utveckla din förmåga att bli

förstådd och lyssnad på. Du kommer att få verktyg som hjälper dig att bli

klarare i din egen kommunikation, och som hjälper dig att inte bli påverkad

och meddragen i andras sätt att uttrycka och hävda sig på.


Ni som går fördjupningskurser inom HEB kommer att hitta djupare ned i er egen sanning och förståelse för energier och därmed öka er förmåga att vara stabila när ni kommunicerar och interagerar med andra, enskilt eller inför grupper.
Vill du anlita oss för hålla denna eller någon annan kurs?


Välkommen att Kontakta oss

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia