Grundkurs - Förstå dig själv och hitta din energi

Grundkurs: Förstå dig själv och hitta din energi


En helg för dig som är nyfiken på och vill lära dig om hur allt påverkar varandra och hur man medvetet kan påverka sitt eget liv och mående i en positiv rikting.


Du kommer att få lära dig grunderna i energiernas påverkan och du kommer att få prova på att känna på olika energifält hos människor och växter, och förstå hur dessa fungerar. Vi kommer också att titta på hur bilder, färg och form, ljud och rörelse påverkar oss.


Vi tittar bland annat på och analyserar hur varje deltagare tolkar och hanterar olika situationer i livet. Går det att förändra till det bättre? I så fall hur?


Många människor har lärt sig att de måste vara öppna och släppa in andras känslor och energier, men det gör att vi inte riktigt vet vad vi själva vill, man kan säga att vi tappar vår egen styrfart. Vi kommer att gå igenom hur man kan plocka hem sig själv för att hitta och förverkliga sina egna drömmar, och då även kunna utveckla den kapacitet som är specifik för var och en på kursen.Vill du anlita oss för hålla denna eller någon annan kurs?


Välkommen att Kontakta oss

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia