Sommarkurs - Läkning och Livslust

Sommarkurs: Läkning och livslust


Livskraft och ett hållbart liv är två viktiga byggstenar för att på riktigt kunna trivas med livet.

 

Naturen, dess energier och dess krafter har sedan urminnes tider använts för läkning, välmående och utveckling, men denna livgivande källa har på många sätt glömts bort. Helhet, Energi & Balans erbjuder här en möjlighet för dig att återta många av dessa naturliga förmågor och kunskaper. Ge dig själv ett liv med naturlig läkning, livskraft och kreativitet som är hållbar både för dig själv och för din omgivning.


Det här är en vecka för dig som vill utveckla din sanna grundpersonlighet och din individualitet tillsammans med likasinnade. Här får du i samvaro med andra, under trygga förhållanden, lära dig hur du kan behålla dig själv och din integritet.


Lär dig förstå dig på kopplingen mellan den fysiska kroppen och alla de känslor som finns inom dig. De olika rollspelen och överlevnadsinstinkterna gör att vi får ett visst kroppsspråk och ett visst förhållningssätt till våra kroppar, du kommer att få kunskap om hur du läker och släpper taget om det som håller dig tillbaka.


Du kommer under veckan att få kontakt med din grundpersonlighet, lära känna din egna specifika kapacitet och dina förmågor som ligger begravda under rollspel och rädslor. Detta ger dig möjlighet att alstra din egen energi, vilket läker dig och ditt inre samt gör dig stabil.


Med hjälp av bland annat meditation (både inne och ute), bilder, rörelser, naturen, energiarbeten, färg och form så kommer du när veckan är slut att förstå dig på dig själv, din omgivning och dina förmågor bättre. Den här viktiga förståelsen kommer att hjälpa dig att lyfta och skydda dig själv på ett sunt sätt.
Vill du anlita oss för hålla denna eller någon annan kurs?


Välkommen att Kontakta oss

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia