Sommarkurs - Ett hållbart liv

Sommarkurs - Ett hållbart liv


Hitta Livslusten och kraften i ett liv som är hållbart och utvecklande för både dig själv och din omgivning. Välkommen till en kurs som följer det du behöver för att utvecklas på ett hållbart och stabilt vis.


Naturen och havets krafter och energier har sedan urminnes tider använts för välmående, utveckling och läkning, men dessa livgivande källor har på många sätt glömts bort. Helhet, Energi & Balans erbjuder här en möjlighet för dig att återta många av dessa naturliga förmågor och kunskaper. Ge dig själv ett liv med naturlig stabilitet, kreativitet och läkning, livskraft som är hållbar för både dig själv och för din omgivning.


Lär dig förstå dig på kopplingen mellan den fysiska kroppen, alla de känslor som finns inom dig och ditt sätt att agera. De olika rollspel vi lärt oss tillsammans med nedtryckta känslor gör att vi får ett speciellt kroppsspråk och agerande, det gör också att vi får ett visst förhållningssätt till våra kroppar, du kommer att få kunskap om hur du läker och släpper taget om det som håller dig tillbaka.


Du kommer under veckan att få kontakt med din grundpersonlighet, lära känna din egna specifika kapacitet och dina förmågor som ligger begravda under rollspel och rädslor. Detta ger dig möjlighet att alstra din egen energi, vilket läker dig och ditt inre samt gör dig stabil.


Med hjälp av bland annat naturen, havet, meditation (både inne och ute), bilder, rörelser, våra röster, energiarbeten och färg och form så kommer du när veckan är slut att förstå dig på dig själv, din omgivning och dina förmågor bättre. Den här viktiga förståelsen hjälper dig att lyfta och skydda dig själv på ett sunt sätt.


Det här är en vecka som utvecklar din sanna grundpersonlighet och din individualitet tillsammans med likasinnade. Här får du i samvaro med andra, under trygga förhållanden, lära dig hur du kan behålla dig själv och din integritet.

Vill du anlita oss för hålla denna eller någon annan kurs?


Välkommen att Kontakta oss

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia