Utveckla din uppfattningsförmåga

Utveckla din uppfattningsförmåga

 

När du uppfattar allt på ett sunt och sant sättså kan du också vara med och positivt påverka allt det som påverkar dig.

 

  • Vad det egentligen är som påverkar vår uppfattningsförmåga.
  • Vad man kan göra åt de gamla hjulspåren som hela tiden verkaråterkomma i livet.
  • Diskussion om hur vi alla uppfattar saker och ting olika och varför vi uppfattar olika.
  • Olika energiarbeten, bland annat färg och form för att lösa upp gamla neddragande beteendemönster.
  • Hur kan vi veta vad som döljer sig bakom de olika roller som visas upp av andra?

 

Du som är ny inom HEB kommer att få se och förstå hur du kan komma loss ur dina egna reaktioner. Du kommer att få vägledning i hur du kan ställa egot åt sidan för att se vad som egentligen händer, och därmed ha lättare att agera och påverka utifrån dina sanna behov.

För dig som fortsätter att utveckla dig inom HEB så kommer kunskaperna om energierna och hur att hantera alla de energier som påverkar oss att fördjupas, och du kommer att få ännu lättare att snabbt förstå, agera och hantera situationer utifrån kärlek och flöde.

 

 

När:

Lördag 16 juni

kl. 13.00–ca 20.00

Söndag 17 juni

kl. 08.30–ca 15.30

 

Var:

I Linköping på Helhet, Energi & Balans

Kostnad:

3 200 kr (varav 1 200 kr är anm avg)

Kursledare:

Laila Tyfting

Övrigt:

Bekväm avslappnad klädsel som sitter löst, ta med något lätt vegetariskt att äta

E-post: info@helhetenergibalans.se

Copyright: Helhet, Energi & Balans in veritate AB

Helhet, Energi & Balans

Tele: 070 269 50 08

Hemsidan skapad av Leomedia