Meditation

Meditation


Vad är egentligen meditation?

 

Jo, meditation handlar egentligen om att bara vara, det är många gånger vi mediterar i vår vardag  utan att vara medvetna om det. När vi är helt fokuserade på det vi gör, till exempel, lagar mat, diskar, snickrar, målar etcetera eller låter oss ligga i stillhet och slappna av. När vi är ute och går blir det ofta ett slag av meditation, när man går och tittar på omgivningarna (framför allt naturen) och låter tankarna flyga som de vill.

 

Sedan finns det också de meditationer som man oftast tänker på när ordet meditation nämns. Där man verkligen sitter eller ligger ned för att meditera, fokuserar på andning, ett vitt ljus, upprepar ett mantra, eller visualiserar, det finns även ledd meditation. När man kommit ner djupt i meditation, är man helt avslappnad och låsningar och blockeringar är borta, vårt ego, de olika rollerna som vi oftast använder som skydd, under helt vaket tillstånd, är under djup meditation väldigt långt borta. Vårt undermedvetna har då lättare att kommunicera med oss,  därför har vi då lättare för att höra och känna vad som faktiskt är bäst för oss.  Så frågor och tankar vi har svårt att reda ut under vaket tillstånd kan få helt glasklara svar under djupare meditation.

 

För information och att boka en grupp för ledd meditation kontakta Idun.

Ledd meditation på "CD"

Den ledda meditationen ”Ge dig själv och din kropp kärlek och lugn” följer med boken ”Energierna avslöjar”.

 

Den ledda meditationen ”Ge dig själv och din kropp kärlek och lugn” leder dig till en bättre landning i dig själv och till större medvetenhet i din kropp. Denna meditation hjälper dig att få ett bättre fokus i dig själv där du också blir vägledd till att ge kärlek och lugn till ditt inre, vilket läker dig och ger dig möjlighet att slappna av, bli stabilare, tryggare och lugnare.

 

Hela meditationen är femtiofem minuter lång, men är uppdelad på tre spår så den som ska använda meditationen kan välja att spela alla tre spåren efter varandra och få sig en skön meditation på femtiofem minuter eller välja de spår som passar bäst för stunden. Till exempel så kanske du vill använda bara spår 1 för att somna till utan att bli väckt en stund senare, eller om du bara vill slumra en stund och sedan bli väckt så kan spår 2 och 3 passa bra. Om du vill köra meditationen men bara vill ligga cirka 30 minuter så väljer du spår 1 och spår 3 efter varandra, då blir inte avslappnings- och läkningstiden mellan nedtagning och uppvaknandet så långt, men du får ändå med hela meditationen.

 

Spår 1, Avslappning och nedtagning 20 min

Spår 2, Tystnad 27.10 min

Spår 3, Lugn och fokuserad väckning 7.50 min